David Måttgård


Roll:
Produktchef

Väröbacka

Verksamhet:
Derome Husproduktion

Kompetensområde:
Teknisk produktutveckling