Helena Andersson


Roll:
Avdelningsansvarig

Kungsbacka

Verksamhet:
A-hus

Kompetensområde:
Markexploatering; Markinköp