Malin Johansson


Roll:
Fabrikschef

Väröbacka

Verksamhet:
Derome Husproduktion

Kompetensområde:
Produktion