Mattias Håkansson


Roll:
Logistikkoordinator

Trollhättan

Verksamhet:
Derome Bygg & Industri