Otto Martler


Roll:
Divisionschef

Varberg

Verksamhet:
Derome Bostadsutveckling

Kompetensområde:
Markexploatering; Markinköp