Peter Wallrud


Roll:
Operativ inköpschef

Väröbacka

Verksamhet:
Derome Plusshus

Kompetensområde:
Inköp; Volymhus