Petra Eriksson (föräldraledig)


Roll:
Affärschef

Renholmen

Verksamhet:
Derome Plusshus

Kompetensområde:
Försäljning; Volymhus