Tor Blendberg


Roll:
Platschef

Ystad

Verksamhet:
Derome Bygg & Industri