Torbjörn Jennerhed


Roll:
Regionchef

Varberg

Verksamhet:
Derome Bostadsutveckling

Kompetensområde:
Region väst; Markinköp