2018-12-11

Derome fördjupar samarbetet med Erlandsson Bygg – nu med fokus på integration

Derome har ett flerårigt samarbete med Erlandsson Bygg, nu även i integrationsprojektet Lärande bygg, där nyanlända erbjuds yrkespraktik.

När flera parter ska samarbeta är ömsesidigt förtroende en förutsättning. Derome och Erlandsson Bygg har en gemensam värdegrund.

- Derome är en av våra viktigaste samarbetspartners och vi har stort förtroende för varandra, säger Markus Brink, vd Erlandsson Bygg. Allt handlar om laganda och att vi har samma grundläggande värderingar. Det gör att vi vill arbeta tillsammans.

- Därför är det självklart för oss att även samarbeta i det här projektet, säger Johan Winroth, VD Derome Byggvaror & Träteknik. Här bidrar vi till integration, samtidigt som vi säkerställer ett framtida kompetensbehov.

Under ett år ges tio bygg- och anläggningselever möjlighet att göra yrkespraktik hos Derome. Eleverna får praktik på byggvaruanläggningen i Kungsbacka, samt hos Deromeägda A-hus i Anneberg. Derome får chansen att verkligen lära känna personerna och hoppas att det kommer att leda till framtida rekryteringar.

- Vi vill bygga framtidens samhälle. Genom det här samarbetet tar vi en del av vårt samhälleliga ansvar samtidigt som vi stärker vår verksamhet, säger Magnus Andersson, VD Deromegruppen. Vi strävar efter mångfald i vårt företag och Lärande bygg är ett steg på vägen.

Nyanlända slussas in på arbetsmarknaden

Lärande bygg beskrivs som ett vinna-vinna projekt där företagsvärlden och skolvärlden möts. Nyanlända elever ges möjligheten att varva språkstudier med praktiskt lärande. Både i skolmiljö, men framförallt med yrkespraktik på arbetsplatser.

Lärande bygg startades av Erlandsson Bygg för drygt ett år sedan, tillsammans med Kungsbacka kommun. Eleverna som söker sig till utbildningen är nyanlända och genom ett bra och tydligt koncept slussas de in på den svenska arbetsmarknaden. Eleverna varvar studier i svenska språket och bygglärande med praktik på arbetsplatser. Förutom Derome deltar även Ramirent i samarbetsprojektet.

Företag med samma värdegrund

Erlandsson Bygg och Derome har haft en smått fantastisk utveckling under de senaste tio åren.

- Våra starka företagskulturer fokuserar på människan och det personliga, både när det gäller samarbetspartners och medarbetare. Förtroende är nyckeln för att kunna fokusera på det som verkligen gör skillnad och utvecklar byggbranschen, avslutar Johan Winroth.