2014-06-10

Derome expanderar bygghandelskedja till Bohuslän

Derome Byggvaror & Träteknik förvärvar Bjurströms Trä med anläggningar i Uddevalla, Lysekil och på Orust. Därmed expanderar Derome sin bygghandelsverksamhet geografiskt och stärker positionen som Västsveriges mest expansiva bygghandelskedja.

Derome Byggvaror har ett starkt fäste på den västsvenska marknaden och i och med uppköpet av Bjurströms Trä, så stärker man sin strategiska närvaro ytterligare när tre anläggningar införlivas i Bohuslän. ”Efter framgångsrik etablering av tills nu elva anläggningar sedan 2003 går vi vidare med Bohuslän och fokuserar på att utveckla närservicen i länet”, säger Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik.

Deromegruppens verksamheter bygger på närhet till kunden för att kunna erbjuda personlig service och det är Carl-Tore Bengtsson övertygad om att en etablering i Bohuslän kan bidra till: ”Vi är övertygade om att den lokala närvaron är ett måste för att kunna ge våra kunder den bästa servicen. Marknaden visar en ökning av det lokala byggandet och med Deromegruppens resurser och breda sortiment kommer vi att kunna erbjuda kunderna i området ett heltäckande kvalitetsutbud inom ett behändigt geografiskt avstånd”.  

Anläggningarna kommer efter tillträde den 1 september att delvis byggas om för att ge plats åt ett större sortiment och anpassat lager. ”Som del av träindustrikoncernen Derome arbetar vi även aktivt med att kunna erbjuda närproducerade trävaror”, poängterar Carl-Tore Bengtsson. ”Timmer köps upp från området och genom bygghandeln förs skogsvaran tillbaka till Bohuslän”.

Tidigare i år köpte Derome Byggvaror Karamellpojkarnas anrika konfektyrfabrik i Alingsås, där man den 2 juni öppnade sin elfte bygghandel med fokus på yrkesbyggare. I och med uppköp av Bjurströms Trä, så kommer Derome att ha 14 bygghandelsanläggningar.