2014-06-11

Derome bygger ny bygghandel i Borås

Nu står det klart att Derome Byggvaror etablerar bygghandel i Borås. Därmed erbjuds proffsbyggare i Sjuhärad ett nischat sortiment och närproducerade trävaror.

”Borås är ett oerhört viktigt område med stark tillväxt”, säger Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik. ”Som centrum i Sjuhäradsbygden ser vi Borås som drivande i ökad byggnation och har därför valt att satsa på en nyetablering med placering i Viared”. Placeringen på orten är strategisk och vald utifrån kundernas önskemål. ”Vi är övertygade om att med ett heltäckande kvalitetsutbud och lokala trävaror, så kommer vi att kunna erbjuda den fullservice och logistik som byggare idag eftersträvar. Den lokala närvaron är ett måste för att kunna ge våra kunder hundraprocentig service”.

Derome tror starkt på ökat byggande i Borås med omnejd och som del av en träindustrikoncern ser Carl-Tore Bengtsson positivt på det ökade intresset för trä som byggnadsmaterial. Inte minst genom det engagemang som Borås stad har haft genom projektet Trästad. ”Marknaden visar en ökning av det lokala byggandet och med Deromegruppens resurser och breda sortiment kommer vi att kunna erbjuda kunderna i området ett heltäckande kvalitetsutbud inom ett behändigt geografiskt avstånd. Som del av träindustrikoncernen Derome arbetar vi även aktivt med att erbjuda närproducerade trävaror. Timmer köps upp från området och genom bygghandeln förs skogsvaran tillbaka till Sjuhäradsbygden”.

Anläggningen kommer att byggas med start i höst - helt i trä – och ska omfatta 6 000 m2. Utöver ett komplett byggsortiment, så ska anläggningen även ha ett anpassningssnickeri, specialistkompetens inom Mur & Puts samt erbjuda försäljning av takstolar. När anläggningen under andra halvåret 2015 öppnar räknar Derome med att sysselsätta 17-18 personer och rekrytering inleds omgående av fler säljare. Blivande platschef Dan Wilhelmsson har ett långt förflutet inom byggsektorn i Borås och är idag platschef för Deromes bygghandel i Skene.

”Vi kommer med omedelbar verkan att öka våra aktiviteter i Sjuhäradsbygden och synka verksamheten med vår nyöppnade anläggning i Alingsås, samt redan befintliga anläggningar i Göteborgsområdet och Skene”, avslutar Carl-Tore Bengtsson. ”Med Borås kompletterar vi kedjan och förbättrar vår förstklassiga logistik inom området”.