2014-06-25

Intensiv vår för Derome: Sex nya bygganläggningar på sex månader

Derome stärker ytterligare sin position som Västsveriges mest expansiva bygghandelskedja. Våren har präglats av både förvärv och nyetableringar och under årets första fem månader har Derome Byggvaror ökat sin tillväxt med 13 procent. Det är dubbelt så mycket som resten av branschen.

”Vi har ett starkt koncept som vänder sig till proffsbyggare”, säger Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik. ”Vår strategi är att finnas nära våra kunder och fortsätta att vidareutveckla våra tjänster, sortiment och kundnära logistik”.

Under årets första månader har verksamheten expanderat från tio till sexton anläggningar och fortsätter den goda konjunkturuppgången inom byggindustrin bäddar det för en fortsatt ökning av ny- och ombyggnationer under de kommande åren. Carl-Tore Bengtsson tror att den specialistkompetens som finns inom Deromes bygghandel gynnar kunderna på flera sätt: ”Som del av träindustrikoncernen Derome hanterar vi hela värdekedjan från skog till färdigt hus. Vår kompetens inom trä är en konkurrensfördel när allt fler nu väljer trä som byggnadsmaterial. Dessutom köper vi timmer från närliggande upptagningsområden och genom vår bygghandel förs skogsvaran tillbaka till bygden. Det tror jag har betydelse för våra kunder”.

Bygghandelskedjan växer
Aktiviteten inom byggfackhandeln har under årets första månader varit intensiv och i vår har Derome Byggvaror förvärvat tre anläggningar samt lagt grunden för tre nyetableringar. I början av juni öppnades bygghandel i Alingsås, i Karamellpojkarnas anrika konfektyrfabrik, och efter sommaren expanderar Derome Byggvaror geografiskt till Bohuslän i och med införlivandet av tre bygghandelsanläggningar i Uddevalla, Lysekil och Orust. Under 2015 byggs en anläggning i Borås och i dagarna blev det klart att Derome tecknat ett avtal med Trollhättans kommun för köp av tomt. Under nästa år kommer därmed den sextonde anläggningen vara på plats.

Redo för större expansion
Derome Byggvaror & Träteknik inledde året med 400 anställda och är idag snart 500 personer. När samtliga nya anläggningar är igång under nästa år räknar man med att ha vuxit med ytterligare 50 personer och därtill en kraftigt ökad omsättning. ”På tio år har vi ökat omsättningen med femton gånger och det är ett fantastiskt resultat”, avslutar Carl-Tore Bengtsson. ”Vi har planer på fortsatt expansion och med ökad närvaro på marknaden står vi redo när politikerna levererar konkreta planer som stimulerar ett ökat byggande”.