2014-08-22

Derome köper Ge-Kå Byggnadsvaror

Derome Byggvaror & Träteknik AB har i dagarna träffat en överenskommelse att förvärva Ge-Kå Byggnadsvaror i Lilla Edet och Lödöse med tillträde 1 september 2014.

Efter ett flertal uppköp under årets första halvår fortsätter Derome Byggvaror & Träteknik att växa genom ytterligare förvärv. ”Vi förtätar för att öka tillgängligheten i Bohuslän och Trestadsområdet med våra befintliga anläggningar”, säger Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik. ”Det är inte uteslutet att det kan bli fler förvärv i regionen”.

Familjen Karlsson har drivit Ge-Kå Byggnadsvaror sedan 1962 då Gunnar Karlsson startade verksamheten, som idag drivs av andra och tredje generationen. Verksamheten omsätter drygt 68 miljoner kronor och har ett 20-tal medarbetare. ”Vi har funnit en långsiktig ägare till vårt företag”, säger Sven Karlsson, VD för Ge-Kå Byggnadsvaror. ”I och med en allt starkare konkurrens ställs större krav på utveckling och vi har därför letat efter en ny och starkare ägare som kan säkra bolagets framtid. Det känns skönt att ett i branschen välkänt företag tar över”.

Derome Byggvaror är Västsveriges största privata bygghandlare och har en försäljning på över 1 miljard i Halland och Storgöteborg. ”I och med förvärvet av Ge-Kå Byggnadsvaror får vi ännu en närserviceanläggning strategiskt belägen i Göta Älvdalen”, säger Carl-Tore Bengtsson. ”Vi tror på regionen och det är helt klart att här finns ett uppdämt behov att bygga. Med de företagsetableringar som görs, så ökar behovet av både bostäder och lokaler. Lokaliseringen av anläggningen kompletterar förvärvet av Bjurströms tre anläggningar på Orust, i Uddevalla och Lysekil som gjordes tidigare i år. Dessutom växer vi samman med Stor-Göteborg och Trollhättan där vi har påbörjat byggnation av en helt ny bygghandelsanläggning. Detta gör att vi kan serva både befintliga kunder och nya kunder på ett bra sätt - speciellt i de fall där kunden har svårt att planera materialåtgången”.

För Deromegruppen, som köper en stor del av allt timmer som avverkas i regionen, är det viktigt att ha en lokal avsättning och på så vis minska miljöpåverkan med långa frakter. Med de stora investeringar som just nu görs i koncernens sågverk är det viktigt att ha en bra närmarknad och då är Ge-Kå Byggnadsvaror ett viktigt tillskott.

”Med en förväntad ökning av den lokala byggmarknaden, ser vi Deromegruppens resurser som ett gott stöd för en fortsatt utveckling av Ge-Kå Byggnadsvaror”, säger Sven Karlsson som framöver kommer att ägna sig åt övriga bolag som familjen Karlsson äger. Sonen Robert Ekman kommer att fortsätta inom verksamheten i Lilla Edet.