2014-03-12

Derome redovisar återigen starkt resultat

Nu byggs det i Sverige igen och det visar sig i Deromegruppens resultat för 2013. Sveriges största familjeägda träindustrikoncern fortsätter att redovisa ökad omsättning. Nyckeln till framgång ligger i långsiktiga investeringar och egen hantering av hela träförädlingskedjan – från skog till färdigt hus.

Deromegruppen omsatte närmare 3 miljarder kronor under 2013 och redovisar ett resultat efter finansnetto på 134 miljoner. Under förra året genomförde Derome tunga investeringar framförallt på sågverkssidan, som resulterat i att man idag har Europas mest effektiva såglinje. Totalt har 100 miljoner investerats i olika delar av verksamheten och ytterligare 200 miljoner kommer att investeras under 2014. 
 
Trots fortsatt låg byggnationstakt i USA och Europa, så bedömer Deromegruppens koncernchef Karl-Erik Andersson att marknadsförutsättningarna för trävaror kommer att förbättras något under detta år: ”Vi kämpar fortfarande med fortsatt svag trävarukonjunktur och höga råvarukostnader, men upplever samtidigt att världskonjunkturen sakta vänder. Det tillsammans med ökat användande av trä som byggnadsmaterial medför en ökad förfrågan på våra produkter”.
 
I Sverige har byggkonjunkturen redan vänt och det märks. Det byggs fler bostäder, både i form av flerfamiljshus och småhus. För Deromes dotterbolag A-hus innebär den positiva byggkonjunkturen att husfabriken går för fullt och orderböckerna är fulla. Fabriken investerar 25 miljoner i år för att öka effektiviteten i produktionen och anställer även fler för att kunna takta tvåskift. Derome har under förra året även förvärvat TK Byggkonstruktion i Trä AB med takstolstillverkning i Kalix. Därmed befäster Derome sin roll som Sveriges största tillverkare och leverantör av takstolar i trä. 
 
Under 2013 har Derome fortsatt att utveckla sin bygghandelsverksamhet, som idag innefattar tio anläggningar med inriktning på byggföretag i Halland, Sjuhäradsbygden och Stor-Göteborg. Nyligen meddelades att bygghandelskedjan innan sommaren 2014 skall kompletteras med en anläggning i Alingsås.
 
”Jag anser att vi har ett mycket bra utgångsläge för de kommande åren”, säger Karl-Erik Andersson. ”Vi har gjort viktiga investeringar under förra året och vi kunde snabbt konstatera att de har lönat sig. Vi har en tillväxtplan för samtliga affärsområden som innebär en omsättningsökning på närmare 50 procent fram till 2018. För att vi skall nå dit, så är det självklart viktigt att marknaden är på vår sida, men även att vi förvaltar våra investeringar på bästa sätt. Genom att effektivisera vår verksamhet kommer vi långt och det är viktigt att vi har rätt kompetenser på plats”. Derome beräknar att under året anställa ytterligare 100 personer fördelade mellan de fyra affärsområdena.