2014-10-22

Derome ett av Sveriges Superföretag 2014

När tidningen Veckans Affärer tillsammans med informationsföretaget Bisnode listar Sveriges Superföretag 2014 hamnar Derome Byggvaror & Träteknik på en åttonde plats i Sverige och toppar listan över västsvenska superföretag.

Derome Byggvaror är Västsveriges största privata bygghandlare och har en försäljning på över 1 miljard i Halland, Storgöteborg och Sjuhärad. Under 2014 har bolaget expanderat kraftigt från tio bygghandlare till sjutton. Dessutom är man marknadsledande med sin takstolstillverkning i Sverige.

”Vi har ett starkt koncept som vänder sig till proffsbyggare”, säger Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik. ”Vår strategi är att finnas nära våra kunder och fortsätta att vidareutveckla våra tjänster, sortiment och kundnära logistik”.

Carl-Tore Bengtsson tror att den specialistkompetens som finns inom Deromes bygghandel gynnar kunderna på flera sätt: ”Som del av träindustrikoncernen Derome hanterar vi hela värdekedjan från skog till färdigt hus. Vår kompetens inom trä, träförädling och byggprocessen är en konkurrensfördel när allt fler nu väljer trä som byggnadsmaterial. Dessutom köper vi timmer från närliggande upptagningsområden och genom vår bygghandel förs skogsvaran tillbaka till bygden. Det tror jag har betydelse för våra kunder”.

Bygghandelskedjan växer
Aktiviteten inom byggfackhandeln har under årets första månader varit intensiv och i vår har Derome Byggvaror förvärvat fyra anläggningar samt lagt grunden för tre nyetableringar. I början av juni öppnades bygghandel i Alingsås, i Karamellpojkarnas anrika konfektyrfabrik, och efter sommaren expanderade Derome Byggvaror geografiskt till Bohuslän i och med införlivandet av fyra bygghandelsanläggningar i Uddevalla, Lysekil, Orust och Lilla Edet.
Just nu byggs en anläggning i Borås och etablering i Trollhättan är under projektering.

Komponenttillverkningen ökar i byggboomen
En ökad efterfrågan på byggkomponenter gör att fabrikerna som tillverkar husstommar och takstolar har full beläggning. I dagarna lanserar Derome Träteknik ett nytt koncept, FKS – Färdig Kapad Stomme. Byggmästaren får ritningar och en färdigkapad stomme direkt till byggplatsen. ”Det kommer att hjälpa byggaren att spara både tid och pengar”, säger Carl-Tore Bengtsson. ”Träspillet går direkt till biobränsle och på så sätt tar vi tillvara allt det som skogen ger”.

”Vi har planer för fortsatt expansion och hoppas återfinnas på listan över Superföretag även nästa år”, avslutar en optimistisk Carl-Tore Bengtsson.