2014-05-26

Nu monteras NEED4B-huset i Varberg

Inom ramen för EU-projektet NEED4B samarbetar Derome och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) kring energieffektivt boende. Tidigare i år invigde bostadsminister Stefan Attefall forskningsvillan i Borås när robotfamiljen Grankvist flyttade in.

Nu byggs ytterligare ett hus - i Varberg - där en riktig familj kommer att leva och bo. Mätningar av husets energiförbrukning och familjernas faktiska energikonsumtion kan sedan jämföras och utvärderas.