2015-06-10

Derome minskar miljöpåverkan för egna transporter

Deromegruppen har fått sina första fossilfria kranbilar. Bilarna rullar nu på de västsvenska vägarna och är ett första steg i att använda fossilfria drivmedel och därmed reducera utsläppen av växthusgaser.

Miljö är en kärnvärdesfråga för Derome där man aktivt arbetar för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Råvaran till produktion hämtas ur skogar i närområden och för varje träd som tas ur skogen planteras nya. ”Miljömedvetenhet är en viktig del i vårt affärsmannaskap”, säger Glenn Eliasson, Transportchef på Deromegruppen. ”Vi tror starkt på att ett miljöengagemang genererar fördelar, både för miljö och en hållbar tillväxt. Det ser vi inte minst i vår egen verksamhet och nu tar vi steget och minskar vårt miljöavtryck på vägarna”.

Varje år kör Derome omkring 300 000 mil med egna fordon för att leverera huskomponenter, byggmaterial, virke och pellets. ”Vi kör kundleveranser med kranbilsekipage i Västsverige och fjärrekipage till andra delar av landet”, säger Glenn Eliasson. ”Det är vår ambition att minska vårt avtryck på miljön i alla led – transport är ett av dem”. Utöver de kranbilar som nu har levererats, så kommer ytterligare sex fordon att tas i drift under sommaren och därmed kommer 20 procent av Deromes fordonsflotta att vara fossilfri.

Samtidigt har Derome bytt drivmedel på övriga lastbilar och samtliga dieseltruckar inom koncernen till diesel bestående av 30 procent skogsråvara som bas. Därmed sänks Co2-utsläppen med omkring 30 procent på Deromes fordon. ”Vårt beroende av fossila bränslen har minskat avsevärt och samtidigt har vi påbörjat samarbete med våra externa transportörer för att även de ska ta steget för minskad miljöpåverkan i sina transporter”, avslutar Glenn Eliasson.