2015-11-12

Derome startar egen utbildning och banar väg för fortsatt tillväxt

I takt med Deromes kraftiga expansion, så har man inte tid att vänta på att avgångsstudenterna ska göra sina val av arbetsgivare. Istället startar Derome sin egen skola och erbjuder anställning under utbildningen.

Idag har Deromekoncernen drygt 1 300 medarbetare. 720 av dem arbetar inom affärsområdet Derome Byggvaror & Träteknik, ett bolag som på 10 år vuxit med 600 anställda, och behovet av fler medarbetare med rätt kompetens fortsätter. ”Det är ingen hemlighet att byggbranschen skriker efter byggingenjörer”, säger Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik. ”Vi arbetar inom ett segment som växer i takt med att hus och inte minst trähusbyggnation ökar. Volymerna växer och vi etablerar oss på flera orter i landet. För att klara av att möta marknaden, så väljer vi att starta en praktisk yrkesutbildning för att snabbt kunna lotsa in nya medarbetare i takstolskonstruktion.”

Utbildningen vänder sig till dem som har en grundutbildning inom byggteknik och som ser en framtid inom takstols- alternativt huskonstruktion. De som antas kommer att utbildas parallellt med arbetet. ”Parallellt med den centrala utbildningen startar kandidaten upp ett sälj- och konstruktionskontor på hemorten eller på något av våra säljkontor runt om i Sverige”, säger Carl-Tore Bengtsson. ”Medarbetaren arbetar och bor på sin hemort och får utbildning under ett år av Derome.”

En grundförutsättning är att man är eller inom kort kommer att ta examen som ingenjör/byggtekniker, alternativt har arbetat med konstruktion i många år. ”De som söker Derome Takstolsskola har säkerligen olika bakgrund”, poängterar Carl-Tore Bengtsson. ”En del har troligen arbetat en lång tid emedan andra kommer direkt från skolbänken. För rätt kandidater finns möjligheten att växa in i en roll.

Att investera i utbildning för att säkerställa tillväxt är inget nytt för Derome Byggvaror & Träteknik, som arbetar aktivt med interna utbildningsprogram. ”Det handlar om att säkerställa att medarbetare utvecklas i takt med att verksamheten växer”, säger Carl-Tore Bengtsson. ”Här finns stora möjligheter för rätt personer att utvecklas och avancera. I och med att vi expanderar kraftigt, så skapas utrymme inom organisationen och omkring hälften - vid tillsättning av nya tjänster - sker via internrekrytering. Det är möjligt tack vare strategisk internutbildning och självklart en stor portion drivkraft hos våra medarbetare.” 

Totalt söker Derome 15 takstolskonstruktörer alternativt huskonstruktörer som är redo att ansvara för ett eget sälj/konstruktionskontor på hemorten, men det räcker inte. ”Vi söker totalt 50 ny medarbetare som vill vara med på vår framgångsresa”, fortsätter Carl-Tore Bengtsson. ”Nya medarbetare behövs till flera av de orter där vi är verksamma och till våren kommer vi att söka ytterligare ett tjugotal medarbetare”. Hittills i år har man anställt närmare 200 personer utöver de som ska rekryteras nu.

Vill du veta mer? Läs här om Derome Takstolsskola.