2015-09-15

Derome uppmärksammas med pris för klimatsmart boende

Malmö stads klimat- och hållbarhetspris Gröna Lansen tilldelades i år de tolv byggherrar som varit delaktiga i utvecklingen av området Fullriggaren i Västra Hamnen, Malmö.

Här har Derome Mark & Bostad uppfört kvarteret Skonaren med klimatsmarta bostadsrätter och hyresrätter. Byggnaderna är klassade som lågenergi- respektive passivhus med fokus på energieffektivt boende.

​Juryn gav Gröna Lansen till byggherrarna i projektet för deras samarbetsförmåga, öppenhet och höga ambitioner med följande motivering: I Fullriggaren har staden tillsammans med byggherrarna vidareutvecklat erfarenheterna av hållbart byggande från Bo01 och Flagghusen. Tillsammans har man skapat Sveriges största samling av lågenergi- och passivhus. Fullriggaren är också det största i landet för insamling av organiskt avfall med avfallskvarnar installerade i varje hushåll. Ännu något som utmärker området är dess kreativa lösningar för gemensam bilpool och cykelpool.

​Byggherrar och pristagare: HSB Sundsfastigheter AB, Haga Gruppen AB, Bengt Nevsten Fastigheter, White Arkitekter, Parkering Malmö, Stena Fastigheter Malmö AB, Nevsten Fastighets AB, Tornahem, Byggvesta, Botrygg AB, Fastighets AB Briggen och Derome.