2015-12-22

Derome expanderar och köper halländskt familjesågverk

Derome förvärvar AB Okome Träindustri utanför Ullared i Halland och därmed ökar Deromekoncernen från tre till fyra sågverksanläggningar.

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri och med förvärvet av AB Okome Träindustri befäster man den positionen ytterligare. ”Vi har ett högt tryck i våra tre befintliga sågverk och behovet av ytterligare en anläggning har varit angeläget under en längre tid”, förklarar Gunnar Jakobsson, VD för Derome Timber. ”Under de senaste åren har vi haft ett nära samarbete med Okome Träindustri där vi har legohyvlat när vi inte haft utrymme i våra egna sågverk. Förvärvet av verksamheten ligger i linje med vår strategi, att genom ökad kapacitet och effektivitet erbjuda våra kunder hög leveranssäkerhet och god service”.

AB Okome Träindustri grundades 1928 av Gottfrid Dahlberg och har sedan dess drivits som ett familjeföretag, nu i tredje generationen. Produktionen är idag 45 000 m3 sågad vara per år. ”Okome ligger mellan våra två egna gransågverk i Derome och Kinnared och vi ser därför tydliga synergier, både inom råvaruanskaffning och positionering på marknaden där Okome är ett väl inarbetat namn på den holländska marknaden”, säger Gunnar Jakobsson. ”Nu är det stort fokus på att öka produktionen och utveckla verksamheten i sågverket”.

För Okome innebär förvärvet en ökad möjlighet till fortsatt utveckling av både sågverk och hyvleri. ”Det finns en stor kapacitet inom bolaget och då vi redan har ett fördjupat samarbete så blev detta ett naturligt steg i utvecklingen”, säger Jan Persson, VD för AB Okome Träindustri. ”Vi har haft ett gott samarbete under många år där Derome har visat gott affärsmannaskap och vikten av långsiktighet vad gäller produktion och relationer. Det är en viktig grund när vi nu går in i en ny fas”.

Derome Timber kommer att driva verksamheten vidare från och med 1 januari under varumärket Derome.

Med förhöjt fokus på trähusbyggande kommer ökad kapacitet lägligt
Nyligen betonades vikten av skogsindustrins roll för verkställande av klimatavtalet. Skogens resurser och hur de vidareförädlas spelar en nyckelroll för en hållbar framtid. ”Trä är det mest miljövänliga av byggnadsmaterial och Deromes unikitet är att hantera hela värdekedjan, från skog till färdigt hus”, betonar Gunnar Jakobsson. ”Det byggs fler trähus idag, både villor och flervåningshus. Det gynnar hela koncernen och ställer krav på att vi kan leverera i den takt som marknaden efterfrågar. Med ett allt större fokus på trähusbyggande, så kommer en ökad kapacitet på sågverksssidan mycket lägligt för oss”. Derome har under de senaste åren expanderat kraftigt på bygghandelssidan, samtidigt som tunga investeringar görs i sågverk och husproduktion. Under 2016 ligger planer för ytterligare investeringar om 300 miljoner för hela koncernen.