2015-12-07

Derome lanserar Pellets Plus för företagskunder

När industrierna går från fossila bränslen till biobränsle väljer allt fler företag pellets som alternativ för uppvärmning. För att möta det ökade behovet lanserar Derome Pellets sitt nya koncept Pellets Plus, som vänder sig till företagskunder som vill köpa pellets i bulk och få en högkvalitativ, och samtidigt prisstabil produkt.

I takt med att industrier ställer om från olja till pellets, så gäller det att pelletstillverkare kan möta den ökade efterfrågan och inte minst erbjuda en smidig lösning utifrån företagens behov. Stefan Lyrevall är ansvarig säljare för pellets och briketter inom Derome Timber och har varit med om att ta fram det nya Pellets Plus-konceptet. ”Det som drivit utvecklingen av konceptet är att vi vill ha en enkel hantering av pelletseldning för våra företagskunder, både eldande och beställning ska vara bekvämt och pålitligt för dem som väljer 100 procent förnybar värme”, säger Stefan Lyrevall. ”För att företagen ska få ut mest av sin pellets är kvalitén oerhört viktig och det kan vi med Pellets Plus garantera våra industrikunder.”

Pellets av högsta klass
Derome har producerat pellets i egen fabrik sedan 2007 och har kontinuerligt arbetat med att utveckla pelletstillverkningen på olika sätt. Det har rört sig om investeringar i utrustning såsom pressar, torkar och förfiningar i produktionen för att kunna få fram tillräckligt med kvalitetspellets för att möta marknadens behov. Pelletkvalitén testas regelbundet av ett externt laboratorium och är klassificerad som klass A1, hösta klassen enligt gällande standard. ”För att få ut mest av sin pellets ska den inte smula och framförallt vara av jämn kvalitet, året om”, förklarar Stefan Lyrevall. ”Det handlar om hela kedjan, från produktion till leverans. Hur pelletsen transporteras och lossas på plats hos kunden är en mycket viktig parameter för jämn och god kvalitét.

Pellets Plus produceras med råvara från Deromes egna sågverk och förvaras i silos tills produkten lastas för transport. Ett slutet system som minimerar risk för kontaminering. ”Derome pellets levereras av utbildade chaufförer med anpassade lastbilar och pelletsen är siktad precis innan lastning”, förklarar Stefan Lyrevall. ”Det innebär att smul återförs till pressarna för ompressning istället för att hamna hos en kund. Det handlar om att ta tillvara råvaran och säkerställa att våra kunder får maximal effekt av våra produkter.” Genom att optimera flödet – från tillverkning till kund – ger Pellets Plus sina kunder en vinning på två procent mer värme.

Bättre funktionalitet och större kundfokus på ny webbsida
För att kunna möta kunden på bästa sätt har en ny webbsida för Pellets Plus tagits fram med en rad funktioner som gör orderhantering och uppföljning enklare kunden. ”För kunden blir det smidigt att beställa och följa upp sin statistik”, säger Stefan Lyrevall. ”Vi kan på ett tydligt sätt visa hur mycket kunden beställt och när. Det underlättar när kunden ska beställa nästa gång och beräkna hur mycket som kommer att gå åt.”

Samtidigt som Pellets Plus lanseras, så presenteras även filmen ”Från planta till pellets” på YouTube. Här kan du ta del av hela tillverkningsprocessen för Deromes pellets - hela vägen till kund. ”Filmen visar hur modern och ren vår pelletstillverkning är”, säger Stefan Lyrevall. ”Vi har kontroll på hela kedjan - från trädet i skogen till färdig pellets – och vår fabrik är en av de mest moderna i Sverige.”

Länk till Pellets Plus: http://www.deromepelletsplus.se/
Länk till Derome Pellets på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U2HhR3hRSKI