2015-12-21

Derome investerar 200 miljoner i industriellt byggande

Det byggs mer och mer i Sverige – inte minst i trä. Det märker Sveriges största familjeägda träindustri, som nu satsar stort på industriell produktion för att gynna bostadsbyggande och erbjuda möjlighet till ett kostnadseffektivt boende.

Behovet av fler bostäder, inte minst hyreslägenheter, är stort. Utmaningen för kommuner och byggherrar är att kunna erbjuda både attraktiva lägen och ett prisvärt boende. Nybyggda hyreslägenheter är inte sällan ett dyrt alternativ för den som söker sitt första boende och för att kunna erbjuda marknaden en mer kostnadseffektiv lösning, så har Derome fattat ett investeringsbeslut om 200 miljoner för att starta upp en volymfabrik för industriellt byggande.

Som en av få aktörer på marknaden bygger Derome flervåningshus i trä och med en volymfabrik kommer man att kunna erbjuda lösningar med färdiga husmoduler, som byggs i fabrik och levereras färdiginredda för montering på plats. Byggsystemet är utvecklat av Derome för att skapa unika boenden med hög kvalitet till en rimlig kostnad. ”Vi tror starkt på den här satsningen”, säger Karl-Erik Andersson, koncernchef för Derome. ”Det byggs mer i landet idag, men utmaningen är att nybyggda hyreslägenheter blir för dyra för de som inte är kapitalstarka. Genom att arbeta mer med industriellt byggande kan vi dra ned byggherrens kostnader och det gynnar i slutändan hyresgästen”.

Deromes eget förvaltningsbolag har i dagarna beslutat att bygga 200 nya hyreslägenheter per år. ”Med den nya volymfabriken kan vi erbjuda fler och billigare hyreslägenheter till våra hyresgäster”, säger Karl-Erik Andersson. ”Nu gäller det att kommunerna kan erbjuda attraktiv mark till en rimlig peng, så att vi får möjlighet att verkställa”.

Planen är att den nya fabriken ska ligga i Halland, var är ännu inte beslutat. ”Vi utgår från att vi placerar den nya anläggningen i närheten av där vi idag redan är etablerade”, säger Karl-Erik Andersson. ”Om det blir Varberg eller Kungsbacka beror helt på kommunernas möjligheter att erbjuda lämplig mark”. Den nya volymfabriken är ett av Deromes största investeringsbeslut hittills och fabriken beräknas ha en kapacitet på 600 enheter per år och skapar 100 nya arbetstillfällen.