2016-06-02

Derome diskuterade hållbart byggande inför världsmiljödagen

När Energi och Miljöcentrum anordnade seminarium i ämnet "Hållbart Byggande" fanns vi såklart på plats och diskuterade våra spännande byggprojekt runt om i landet med flervåningshus i trä.

Världsmiljödagen hålls årligen i början av juni och i år arrangerade nätverket för klimateffektiv affärsutveckling, Energi och Miljöcentrum, ett heldagsseminarium med representanter från kommun och byggindustri.

Under temat "Hållbart byggande" diskuterade deltagare och utställare möjligheterna att bygga och bo mer hållbart och CO2-snålt. Hur kan vi leda utvecklingen i Västsverige? Kostar det mer att bygga i trä eller optimera energiförbrukningen redan på ritbordet? Hur kan inte bara byggnaderna bli bättre utan även hela området höja kvalitén för de boende och verksamma samt stödja till exempel ekosystemtjänster?

Derome fanns på plats och Anders Carlsson, Teknisk chef, presenterade flera av våra uppmärksammade byggprojekt av flervåningshus i trä.