2016-05-13

Deromes Teknikstipendium uppmärksammar trähusbyggnation

I samband med teknikgalan på Peder Skrivares skola i Varberg delades Deromes Teknikstipendium ut. Fem avgångselever på Teknikprogrammet med inriktning design- och produktutveckling belönades för ett gediget projektarbete där rationell och modern volymbyggnadsteknik satts i fokus.

Bostadsbyggande och inte minst trähusbyggnation ökar i takt med en fortsatt bostadsbrist i landet. Därför ökar vikten av resurseffektiva bostadslösningar, som samtidigt skapar ett långsiktigt och hållbart boende. Med Deromes aviserade satsning i åtanke där en ny husfabrik där standardiserade husmoduler ska byggas, fick avgångseleverna i början av året till uppgift att rita och konstruera lägenheter i volymbyggnadsteknik tänkta för tillfälligt boende; som studentbostäder eller bostäder för nyanlända.

”Uppdraget är verklighetsförankrat och minst sagt aktuellt”, säger Urban Forsbring, personalchef på Derome. ”Genom uppgiften har eleverna prövat både beräknings- och konstruktionskunskaper, samtidigt som samhällsfrågor diskuterats för att hitta den bästa och mest hållbara lösningen för människor som kan behöva ett boende snabbt och över en längre tid”.

De tio bidragen har varit både genomtänkta och ambitiösa, och de skriftliga rapporterna har hållit hög klass. Eleverna har imponerat både vid den muntliga presentationen och som opponenter på andras arbeten. Det vinnande bidraget utmärkte sig genom att helt enkelt erbjuda lite mer än vad som förväntades och vann juryns tycke med följande motivering: ”För ett verkligt gediget arbete, genomtänkt i alla delar, pedagogiskt och dessutom synnerligen ambitiöst genomfört”.

Elevernas arbete har bedömts utifrån fyra kriterier; engagemang, tekniskt resultat, lösningar/nytänk och presentation och det vinnande projektet uppmärksammades i samband med Peder Skrivares Teknikgala. I juryn finns förutom Urban Forsbring även Tobias Gustafsson, som arbetar som tekniskt ansvarig i ett av Deromes bolag samt Mikael Bergström som arbetar som lärare på Peder Skrivares skola.

Stipendiater: Emilia Hansen, Frida Andersson, Maja Kellström, Stina Johansson och Christoffer Thuve.