2016-04-18

Examensarbete för flervåningshus i trä

En, två, fyra eller ända upp till sex våningar. Med trä lyfter vi Sverige när vi bygger flervåningshus med trästomme.

Joel och Fredrik från Chalmers gör sitt examensarbete hos Derome och provtrycker här vår stabiliserande vägg som vi använder när vi bygger flervåningshus i trä. Vår konstruktionslimning visar goda resultat när spånskiva och konstruktionsvirke sammanfogas. Stort tack till Joel och Fredrik för ett väl genomfört arbete!