2016-02-03

Infrastrukturministern besöker Derome i Kinnared

Idag besökte infrastrukturminister Anna Johansson (S) Halland för att träffa näringsliv och beslutsfattare. Derome fick möjlighet att diskutera transport och infrastruktur när ministern besökte Deromes sågverk i Kinnared.

Som Sveriges största familjeägda träindustri med verksamhet i flera delar av landet, inte minst i Västsverige och Halland, så kör Derome varje år omkring 350 000 mil med egna fordon för att leverera huskomponenter, byggmaterial, virke och pellets. 80 procent av transporterna sker inom Halland.

Skogsnäringen står för 10 procent av Sveriges industri, där Halland spelar en viktig roll. Här är tillväxten 20 procent större än avverkningen och sågverken bidrar till en levande landsbygd och skapar arbetstillfällen. För fortsatt tillväxt krävs insatser för att förbättra infrastrukturen, så att landsvägarna kan tillgodose behoven på framkomlighet och säkerhet.

I takt med att Deromes verksamhet expanderar, så kommer transporterna att fortsätta öka, men med smart infrastruktur finns möjlighet att minska trycket på vägarna. Budskapet till infrastrukturminister Anna Johansson under dagen var tydlig: Det måste satsas på framkomlighet för säkra leveranser och möjlighet till tyngre fordon för att minska avtrycket på vägar och miljö. ”Sågverken kan vi inte flytta och skogen ligger där den gör, därför är ett bra vägnät avgörande för vår verksamhets fortsatta utveckling”, betonar Gunnar Jakobsson, VD för Derome Timber. ”Vi vill också gå vidare med möjlighet att lasta 74 ton på lastbilarna, vilket minskar antalet transporter och likaså slitaget på vägarna. För skogsbruket skulle det innebära drygt 25 procent färre transporter. Med möjlighet att lasta mer på våra transporter skulle bränsleförbrukningen per transport minska med 5-17 procent och Co2-utsläppen i samma omfattning”.

Vägarna i regionen har uppmärksammats en hel del under det senaste åren, där både Falkenberg och Varbergs kommuner arbetat med frågan och nu hoppas på ett nationellt intresse. Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik, lyfte i mötet med infrastrukturministern fram Deromes expansion och menade att ett fortsatt eftersatt vägnät berör verksamheten negativt på flera sätt. ”Dels påverkar det våra transporter till och från våra anläggningar, dels möjligheten att anställa fler medarbetare. I takt med att verksamheten växer behöver vi medarbetare på flera håll i länet, men då krävs ett smidigt och säkert vägnät för de som pendlar. Tidsödande transport vill vi inte erbjuda varken våra medarbetare eller kunder”.