2016-03-23

Klimatsmarta Villa Solgläntan visas på Ekocentrum

Derome har ett flerårigt samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för att utveckla och kvalitetssäkra produkter och lösningar. Några av våra mest innovativa samarbeten är kopplade till klimatsmart boende och inom ramen för EU-projektet NEED4B föddes Villa Solgläntan, som genererat nya tekniska lösningar som nu används i byggprojekt runt om i landet.

Det som började som ett forskningsprojekt är idag verklighet och tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har Derome bidragit till förbättrade byggtekniska och energieffektiva lösningar för framtidens boende – både inom Sverige och övriga Europa. Med rätt teknik kan alla nybyggda hem vara klimatsmarta och bidra till en hållbar framtid – det är Villa Solgläntan ett bevis på.

Utställning på Ekocentrum i Göteborg

Projektet har rönt stort intresse både inom byggnadsbranschen och hos allmänheten. Därför har Derome och SP valt att ingå ett samarbete med Ekocentrum i Göteborg för att gemensamt visa upp projektet i utställningsmiljö där inriktningen är miljö och hållbarhet. Här visas och återberättas av Ekocentrums utbildare projektet ”Villa Solgläntan – från forskning till verklighet” och där de tekniska lösningarna ligger i fokus.

Ekocentrum besöks varje år av tusentals besökare från näringsliv, kommuner och skolor. Alla med ett intresse för hållbarhet och framtid. En stor andel kommer från byggsektorn och Ekocentrum arrangerar även seminarium och utbildningar i hållbart byggande och samhällsplanering. För Derome är Ekocentrum en möjlighet att tillsamman med SP visa upp ett projekt som resulterat i att vi idag kan stoltsera med att ha marknadens mest energieffektiva klimatskal – tak, väggar och golv – och som är en standardleverans i våra hus. Med utställningen når vi både beslutsfattare och kunder i ett forum där hållbarhet och framtid står i centrum.

En robotfamilj och en verklig familj i Sveriges mest energieffektiva villa

Två hus byggdes för att kunna testa tekniken genom mätningar utifrån olika givna förutsättningar. Ett i Borås, på SPs område, och ett i Varberg. De båda skiljer sig åt utseendemässigt, med ett klassiskt respektive modernt snitt och båda är utrustade med framtidens klimateffektiva lösningar. Det första exemplaret av den klimatsmarta trävillan, Forskningsvillan, fungerar som ett forskningscentrum i fullskala för framtidens boende.

För att simulera en verklig boendemiljö, flyttade simuleringsfamiljen Grankvist in i huset. Familjen representerar en typisk genomsnittlig familj med representativa vanor och aktiviteter. Med projektet vill vi visa hur en familj, som lever i ett energieffektivt trähus, kan påverka energikonsumtion och miljö. Den andra villan, Familjevillan, som uppfördes i Varberg, är även det utrustat med mätteknik och här bor idag en verklig familj.