2017-02-14

5 anledningar att älska trä

Trä är den gröna tråden genom hela Deromes verksamhet och givetvis tycker vi att trä är det bästa material som finns. Vi strävar efter långsiktighet i allt vi gör och självklart månar vi därför om skogen och marken den växer i.

1.Trä är hållbart

När vi bygger hus i trä bidrar vi till att bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Genom att öka andelen trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial, som till exempel betong, stål och tegel, minska. Till skillnad från dessa byggmaterial är trä en förnybar råvara, som förbrukar mindre energi vid framställning av byggkomponenter och bidrar till ett lägre koldioxidutsläpp.

2.Trä lagrar koldioxid

Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften. Genom fotosyntesen lagrar de växande träden koldioxid i form av kolföreningar. Ju snabbare skogen växer, desto mer koldioxid fångas upp. Så att avverka skogen, använda virket och återplantera nya träd är därmed bättre än att låta skogen stå orörd. För varje träd vi avverkar återplanterar vi två nya. Så i takt med att trähusbyggnationen ökar kan Sveriges skogar växa och bidra till en bättre miljö.

3.Trä är klimatneutralt

Det absorberade kolet från koldioxiden binds i träet när det växer i skogen och fortsätter lagras i våra hus och byggkomponenter i många år.  Det lagrade kolet frigörs först efter att produkterna förbränns den dag de tjänat ut och vid förbränning frigörs den inbäddade energin och blir till elkraft och värme för våra hus och har därmed en minimal påverkan på vårt klimat.

4.Trä är starkt och lätt

Trämaterialets egenskaper är fantastiska och i kombination med teknisk utveckling har vi idag möjlighet och kunskap att bygga stora trähus i flera våningar. Träets lätta vikt bidrar även till att vi kan hålla nere bränsleförbrukningen när vi transporterar våra huskomponenter ut till kunden.

5.Trä skapar trivsamma hus

De som bor i trähus upplever ofta en tyst, varm och ombonad känsla. Trä är mjukt material som andas och skapar en trivsam boendemiljö. Dessutom är låter det inte särskilt högt när snickarna sågar och spikar.

Förutom det här tycker vi att trä är ett oerhört vackert material att arbeta med. Det åldras med stolthet och blir ofta vackrare med åren. Så ni förstår ju att vi på Derome älskar trä. Och det hoppas vi att du gör också.