2017-02-02

Derome leverantör i SKL:s stora bostadsupphandling

När SKL genomförde sin stora bostadsupphandling för flerbostadshus gick NCC, med Derome som underleverantör, ut som ett av de fyra vinnande anbuden. Det innebär att Derome nu har möjlighet att leverera flerbostadshus i trä till kommuner runt om i hela landet.

- Det känns fantastiskt att få den här möjligheten i samarbete med NCC. Det innebär att vi med hjälp av vårt nyaste varumärke Derome Plusshus kan ta oss an en helt ny marknad och det tror vi kommer utveckla oss mycket, säger Frank Beno, divisionschef för Derome Plusshus.

Bostadsbristen har blivit alltmer akut i Sverige och i dagsläget uppger 240 av landets 290 kommuner att de saknar bostäder. För första gången har SKL nu genomfört en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus där kommunerna enkelt ska kunna göra avrop från ramavtalet och därigenom snabbt kunna få nya bostäder på plats.

Högsta poäng på arkitektonisk utformning

NCC och Deromes vinnande förslag har arbetats fram tillsammans med Arkkas Arkitekter och utgörs av byggklossar, volymer, i olika storlek och karaktär. Dessa sätts samman för att skapa flerbostadshus med ettor, tvåor, treor och fyror. Typhusen ingår i den nyskapade serien ”Växa!”.

- Vi fokuserade på att skapa de snyggaste och mest genomtänkta husen. Därför känns det extra roligt att vi fick högst poäng på bland annat arkitektonisk utformning och tekniska egenskaper, säger Petra Eriksson, projektutvecklare på Derome Plusshus.

Växa-husen är kostnadseffektiva och ger möjlighet för beställaren att skapa personliga och karakteristiska hus. Husen erbjuder även stor flexibilitet för att möjliggöra lokala anpassningar både invändigt och utvändigt där det behövs.

- Vi håller dessutom hög kvalitet på allt material, vilket gör att våra beställare får mycket bostad för pengarna, säger Hans Åkesson, marknad- och försäljningschef på Derome Plusshus.

Konkurrenskraftiga i hela landet

SKL:s bostadsupphandling avser flerbostadshus med från två till fyra våningar över hela Sverige.
- En av våra stora fördelar är att vi verkar i hela landet, säger Petra Eriksson. NCC har byggare med stor geografisk spridning och Plusshus har fabriker i Skellefteå, Kristinehamn och framåt även i Varberg. Det gör att vi kan leverera bostäder till hela landet till rimliga kostnader, vilket vi tror är en stor fördel för oss.

Derome Plusshus nya fabrik i Värö, utanför Varberg, förväntas leverera de första husvolymerna under 2018. 

-------------------------------
Kontaktperson

Petra Eriksson | Projektutvecklare Derome Plusshus
petra.eriksson@derome.se | 0910-71 45 69 

Hans Åkesson | Marknads- & försäljningschef Derome Plusshus
hans.akesson@derome.se | 0910-71 44 39