2017-02-17

Derome tar hem vinst i ny markanvisningstävling

För tredje gången i rad inom loppet av ett halvår har Derome Mark & Bostad kammat hem vinsten i en markanvisningstävling. Den här gången handlar det om sju radhus i Höganäs som byggs i 1,5-plan runt en gammal brandstation.

- Vi blev etta och det känns riktigt bra att vara på pallplats igen, säger Andreas Ahlman, affärsutvecklingschef på Derome Mark & Bostad. Vi lägger mycket kraft på att skapa attraktiva bostäder och områden som passar in i den befintliga miljön. Det här är ytterligare ett kvitto på att det vi gör ligger rätt i linje med vad marknaden vill ha.

Långsiktighet och miljömedvetenhet är två nyckelbegrepp när Derome bygger nya områden. Med det koldioxidneutrala byggmaterialet trä, bidrar vi till att bygga hållbara samhällen som har en liten inverkan på miljö. Till hållbarheten hör även att ta vara på det som finns på marken där vi ska bygga. I Höganäs rustar vi exempelvis upp det gamla brandstationshuset, som blir en central samlingspunkt för invånarna i de sju radhusen.

Viktigt att ta vara på historien

I samband med semestern förra året stod det klart att Derome kommer att bygga 85 nya bostäder i Tollered, Lerums kommun och i september meddelade Växjö kommun att de utsett Derome Mark & Bostad till vinnare av en markanvisningstävling för 150 bostäder vid Södra Bergundasjön. Även här tar vi vara på minnen från förr och rustar upp den gamla röda stuga som länge stått nära sjön. Gemensamt för alla tre områden är att de byggs helt i trä, med fokus på att skapa miljöer som människor kan leva, bo och utvecklas i.

- Det är viktigt för oss att skapa bostadsområden som är socialt och miljömässigt hållbara, säger Andreas Ahlman. Och det är roligt att vårt arbete uppmärksammas och uppskattas av andra eftersom vi, tillsammans med våra duktiga arkitektteam, värnar om att våra bostadsområden ska passa in i omgivningar samtidigt som husen gärna får utmana lite.

De nya bostäderna som ska byggas i området Lerberget i Höganäs består av två fristående hus och två längor med tre, respektive två bostäder i varje. Alla hus bli omgivna av äldre bebyggelse och byggnationen väntas komma igång inom ett år.

-------------------------------
Kontaktperson

Anderas Ahlman, Affärsutvecklingschef Derome Mark & Bostad
0340-66 64 06 | anderas.ahlman@derome.se 

Anders Jonsåker | Divisionschef Derome Mark & Bostad
0340-66 64 77 | anders.jonsaker@derome.se