2017-04-26

Ny rapport: Hälften av alla flerbostadshus byggs i trä 2025

Redan 2025 kan Sverige ha kapacitet att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä och Derome är en av aktörerna som är med och bidrar till utvecklingen. Ökad trähusbyggnation skulle bidra till att möta byggbehovet och kraftigt bidra till minskade koldioxidutsläpp från branschen. Dessutom bidrar det till fler jobb utanför storstäderna. Det konstaterar professor Staffan Brege, Linköpings universitet, i en framtidsprognos för svenskt industriellt träbyggande.

– Vår produkt ligger helt rätt i tiden, säger Peter Mossbrant, VD för Derome Hus AB. Kommunerna skriker efter miljövänliga byggnader med låg energiförbrukning. Man ser även att trähusbyggnationen även gynnar industrin i Sverige. Våra skogar är den största resursen vi har i Sverige och genom att bygga trähus gynnar vi både tillväxten av skogen och det svenska näringslivet som kan producera mer.

Derome en av de ledande aktörerna

Derome har idag två husfabriker som bygger flerbostadshus i trä med industriell volymhusteknik. Inom kort uppförs ytterligare en fabrik i Värö utanför Varberg, med produktionsstart under 2018. Derome räknar med att producera 1000 lägenheter per år i flerbostadshus inom en femårsperiod. I framtidsprognosen som presenterades på Bioekonomiskt Forum den 25 april, konstaterar professor Staffan Brege att hälften av Sveriges flerbostadshus kan byggas i trä 2025 jämfört med dagens cirka 10 procent. Det är baserat på pågående och planerad kapacitetsökning inom träbyggindustrin.

– Ett ökat byggande i trä är en del av lösningen på såväl bostadsbrist som ökade koldioxidutsläpp. Om hälften av våra lägenheter 2025 byggs i trä istället för i andra material minskas klimatbelastningen i byggskedet med cirka 40 procent per år, säger professor Staffan Brege i ett pressmeddelande.

Stora fördelar med industriellt byggande

I rapporten konstateras att industriellt byggande i fabrik har stora fördelar jämfört med att bygga på plats. Det ger ett bättre grepp om leverantörskedjan, kortare ledtider, högre och jämnare kvalitet samt mindre spill. En ökad andel industriellt byggande kan även ha en dämpande effekt på kostnadsutvecklingen i leverantörskedjan i en överhettad byggmarknad

– Det här bekräftar den medvind svensk träbyggindustri har just nu. Vi står mitt i genombrottet för industriellt träbyggande. Om 1800-talet tillhörde stålet och 1900-talet betongen så tyder mycket på att 2000-talet blir träets århundrade, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, i samband med att rapporten presenterades.