2017-06-12

Stort engagemang vid första spadtaget av Deromes nya fabrik

Under måndag förmiddag samlades ett 30-tal personer vid byggarbetsplatsen för Deromes nya husfabrik för att tillsammans ta det första, invigande spadtaget för byggnationen. Fabriken som planeras vara i drift augusti 2018 är Deromegruppens hittills största investering och på plats för att gräva var representanter från Varbergs kommun, MTA Bygg & Anläggning samt vår framtid, klass 5B från Lindbergs skola.

- Det är riktigt kul att det är så många som har tagit sig hit idag och att det finns ett så stort engagemang från kommun och näringsliv i Varberg, säger Magnus Andersson, koncernchef för Deromegruppen. Vi har upplevt hela planprocessen fram till nu som väldigt snabb. Det känns även bra att kunna vara med och bidra med upp till 100 nya jobb till kommunen som Deromegruppen har sitt ursprung i.

På plats för spadtaget var en diger samling representanter från Varbergs kommun. Däribland var kommunalråden Ann-Charlotte Stenkil (M) och Jana Nilsson (S), kommundirektör Carl Bartler, Byggnadsnämndens ordförande Stefan Stenberg (C) samt planarkitekt Karl Samuelsson och exploateringsingenjör Johan Brinktell. Även näringslivschef Martin Andersson, ordförande för VIVAB Peter Sjöholm och avdelningschef Mats Andersson deltog, det gjorde även projektledare från MTA Veronica Ehrington och platschef Niklas Mårtensson.

Specialinbjudna grävare

Dagen till ära fanns även framtiden på plats, representerade av klass 5B från Linbergs skola. Tio entusiastiska elever grävde tillsammans med representanter från Derome, Varbergs kommun och MTA. Långsiktighet är ett av Deromes kärnvärden och att låta skola och arbetsliv stråla samman är ett sätt att öka förståelse och engagemang för framtiden. Derome och Linbergs skola är en del av det gemensamma kommunprojektet SKAL (Skola och Arbetsliv), som syftar just till att knyta samman företag och framtidens medarbetare.

Viktigt steg framåt i byggnationen

Detaljplan och bygglov beviljades i slutet av maj. Här näst på tur är sättning av plintar i slutet av juni för att sedan kunna resa stommen i september. Därefter gjuts grundplattan och montagehallen beräknas vara färdigställd april 2018, därefter kommer produktionsutrustning installeras och driftsättas. Planerad produktionsstart är augusti 2018.

- Det känns skönt att kunna komma framåt med byggnationen som planerat, men mycket arbete återstår givetvis fortfarande, säger projektchef Henrik Svahn. Det är bland annat viktigt att VIVAB kommer snabbt framåt för att vi ska kunna kopplats på det kommunala VA-systemet.

När den drygt 22 000 kvm stora byggnaden står klar, kommer Derome kunna producera ungefär 600 lägenheter/år (1 600 volymer/år).

--------------------------------------------                               

Kontaktpersoner

Henrik Svahn | Projektchef Derome Plusshus
henrik.svahn@derome.se / 0300-56 88 04

Magnus Andersson | Koncernchef
magnus.andersson@derome.se / 0340-66 65 07

Magnus Andersson, Derome, Ann-Charlotte Stenkil (M), Veronica Ehrington, MTA och Jana Nilsson (S) gräver tillsammans för Deromes nya husfabrik.

Tidigare pressmeddelande

2017-05-29: Klartecken för byggstart av ny husfabrik
2017-03-27: Derome presenterar nytt huskoncept
2016-07-14: Deromes nya husfabrik byggs i Varberg
2015-12-21: Investerar 200 milj i industriellt byggande

Länkar

 

Spadtag_Magnus_400x250.jpg

Spadtag_Derome_barn_400x250.jpg

Ann-Charlotte-Stenkil_400x250.jpg