2018-01-31

Lyckat projekt gav halverad energiförbrukning

Derome har i dagarna gått i mål med projektet NEED4B tillsammans med RISE. Projektet startades redan 2012 och har genererat kunskaper i hur husbyggnation och teknik tillsammans kan minska energiförbrukningen för en familj och deras hem. Projektet resulterade i en minskad förbrukning med goda marginaler.

Projektet NEED4B som genomförts tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) har använt sig av två hus, producerade av Derome och dotterbolaget A-hus. Ett hus placerades på RISEs forskningsanläggning i Borås och ett i Varberg. Huset i Borås har haft en fiktiv familj som kallats Grankvist medan huset i Varberg haft en verklig familj. Projektets mål var att minska energiförbrukningen med 60 procent i jämförelse med dagens myndighetskrav på 55 kWh/m2per år.

– När det gäller att nå målen med minskad energiförbrukning så har de boende ett stort ansvar och det är viktigt att inte fastna i tidigare invanda beteenden. Så här behöver vi och hela branschen verkligen jobba vidare för att öka förståelsen för handhavandet av tekniken hos de som bor i husen, säger Anders Carlsson, teknisk chef på Derome Hus.

Projektets resultat

Det har blivit tydligt i det här projektet att familjer behöver förändra sina vanor och tänka mer på hur de förbrukar. I forskningsvillan i Varberg, där den verkliga familjen bor, har forskare mätt energiförbrukningen till 30 kWh/m2 per år. Resultatet i Varberg påverkades dock av en felaktigt inställd ventilation där forskarna kunde se att de 30 kWh/m2 egentligen skulle varit 10 kWh/m2 mindre om inställningen skulle varit rätt. Energianvändningen i forskningsvillan i Borås blev uppmätt till 18 kWh/m2 per år. Den tillåtna energiförbrukningen enligt Boverkets byggregler ligger på 55 kWh/m2 per år.

– Fokus inom projektet har varit på energieffektivitet och ett bra inomhusklimat. Vi har haft stor nytta av det utvecklande samarbetet med RISE och flera av projektets tekniska lösningar är också införda i vår husproduktion. Takets solcellspaneler har också fungerat väldigt bra på de båda forskningsvillorna, berättar Anders Carlsson.

Framtidens boende

Projektet är viktigt för Derome då det går hand i hand med satsningar på miljön och energieffektiv husbyggnation. Nu när projektet gått i mål kommer huset i Borås att fortsätta att användas för mer forskning inom framtidens boende. I resultatet visades en minskad energiförbrukning i jämförelse med dagens myndighetskrav på 55 kWh/m2per år. Resultatet blev en minskning med 45 procent för huset med den verkliga familjen i Varberg med en felaktigt inställd ventilation. Hade ventilationen varit rätt inställd i forskningsvillan i Varberg hade minskningen legat på omkring 60 procent istället. Energiminskningen för forskningsvillan i Borås låg på 67 procent i jämförelse med rådande regelverk.

– Projektet har gett oss oerhört stor kunskap som kommer att vara vägledande för hur vi kan leva och bo klimatsmart – redan nu och i framtiden. De båda familjerna, både familjen Grankvist och den verkliga familjen, har starkt bidragit till viktig fakta kring lågenergihus, säger Lisa Ossman, projektledare på RISE.

För mer information kontakta:
Anders Carlsson, Derome, anders.carlsson@derome.se, tel. 0300-56 88 12.

Länkar