Projektstart för Hoppet

2019-08-26

Arbetet med Hoppet, den fossilfria förskolan har börjat

Den fossilfria förskolan Hoppet blir allt mer verklig. I veckan samlades Derome, Göteborg Stad och drygt 50 projektörer för att presentera och diskutera olika fossilfria lösningar i workshop.
Deltagarna i workshopen är ett brett spektrum av projektörer som ska bidra till den fossilfria byggnaden.

- Hittills har projektet varit i planeringsstadiet och nu börjar det faktiska arbetet. Det är det största startmöte jag deltagit i, engagemanget är enormt! säger byggprojektledare Anders Hall på lokalförvaltningen. När man verkligen grottar ner sig i detaljerna kring vad som är fossilfritt – allt från material till transporter - så inser vi att vi har en enorm resa framför oss för att söka nya vägar utanför de traditionella.

Fokus på byggnation
Workshopen hade fokus på själva byggnationen som börjar med förberedelser av tomten på Backa kyrkogata under hösten. Derome som är totalentreprenörer på projektet, och erfaren byggare av trähus, tar sig an uppgiften med stort engagemang.

- Det ligger stora utmaningar i att hitta fossilfria byggdelar och ingående komponenter, just nu lägger vi mycket kraft i de byggdelar som har stor andel och påverkan i projektet såsom grund, ytterväggar och tak – men det positiva ur ett miljöperspektiv är att vi kommer uppföra byggnaden som en träkonstruktion vilket är en god start för att reducera miljöpåverkan, säger Anders Carlsson på Derome Hus

Ny fossilfri byggstandard
Under två dagars workshop diskuterades och presenterades olika lösningar inför byggstart.  Att Hoppet sätter en ny standard råder inga tvivel om, erfarenheterna ska användas för att bygga fossilfritt i framtiden.

- Vi är pionjärerna, vi vill rita om kartan och att byggbranschen använder sig av erfarenheterna. Den stora utmaningen är att utifrån modellförskolan Grönskan göra Hoppet till en förskola med minimalt klimatavtryck, menar Anders Hall.

Projektstart för Hoppet