2019-03-07

Extra fokus på damerna när Derome förlänger samarbetet med Varbergs BoIS FC

Derome har under flera år stöttat Varbergs BoIS och när avtalet nu förlängs för 2019 är det med extra fokus på att stötta satsningen på ett damlag.

Både Derome och Varbergs BoIS har ett uttalat mål att öka möjligheterna för tjejer inom sina respektive verksamheter och därför kändes det naturligt att gå in och samarbeta kring denna fråga.

Derome har ett 50/50-mål – det vill säga att hälften av alla anställda ska vara tjejer. Dessutom startades under 2018 ett kvinnligt nätverk för att lyfta fokus på frågan inom företaget. Varbergs BoIS har nyligen startat ett damlag som spelar debutsäsong 2019 och arbetar aktivt för att alla unga tjejer inom föreningen ska känna att det finns en framtid för dem som fotbollsspelare.   

Samarbetet består av ett utökat sponsoråtagande, träffar och diskussioner där tjejer från Derome träffar tjejer från BoIS och utbyter erfarenheter och drar lärdomar från varandras respektive verksamheter. Frågor som kommer att beröras är hur det är att vara verksam i en mansdominerad bransch, hur man gör för att locka fler tjejer och vad som krävs av framtidens arbetsgivare för att vara en attraktiv arbetsplats för alla.

Med samarbetet hoppas vi inom Derome kunna lyfta fram och stärka tjejerna inom BoIS samtidigt som vi får värdefull input till vårt jämställdhetsarbete genom att höra hur man arbetar inom sport- och fotbollsvärlden.