2019-10-21

Hallands bästa ordförande finns i Derome

Karl-Eric Andersson, styrelseordförande i Derome AB, har valts som Hallands kandidat till den nationella utmärkelsen för förtjänstfullt ordförandeskap, utmärkelsen Guldklubban.

I fredags arrangerades Varbergsgalan och under kvällen avslöjades den halländska nomineringen till Guldklubban. I år gick nomineringen till Karl-Eric Andersson för hans ordförandeskap i Derome AB. 

Motiveringen lyder:
”Vår kandidat har genom sitt agerande i koncernen och styrelserummet varit ledande i att skapa en miljardindustri av ett familjeföretag i tredje generation. Istället för att uppleva ett familjeföretag med fyra förgreningar i form av fyra bröder och deras barn, har han med sitt sätt att professionellt och långsiktigt styra verksamheten långt, långt utanför det sågverk det en gång började med i Derome. Man har numera verksamhet inte bara i Halland utan även i andra delar av Sydsverige, och säkrar därmed arbetstillfällen inte bara i Sverige, utan även i Norge och i Tyskland. Hans förmåga att skapa samstämmighet, såväl i styrelsen som bland ägarna och i koncernen i sin helhet, eller som en av de intervjuade sa: ”Det kräver långtgående delegering och skickligt mentorskap, en inspiratör och en prestigelös analytiker för att hålla ihop såväl familjerna som de olika affärerna i tre mycket olika affärsområden”. Och ett professionellt lett styrelsearbete.”

Det är stiftelsen Guldklubban, instiftat av Styrelseakademien Sverige samt Deloitte, som står bakom utnämningen.

- Derome AB strålade klarast med en fantastisk utveckling både i marknadsutveckling och med avseende på resultat, säger Anita A’son-Strandahl, Styrelseakademiens ordförande.

Entreprenörsandan har gått i arv
När unge snickare Karl Andersson från halländska Derome, investerade allt han hade i en liten bysåg 1946, kunde han inte föreställa sig att sågen skulle komma att utvecklats till en blomstrande trävaruindustri. Karls fyra söner och därefter deras barn har investerat och fortsatt sitt engagemang i att utveckla verksamheten vidare. Idag är Deromekoncernen en miljardindustri och Sveriges största familjeägda träindustri, en verksamhet med god lönsamhet som fortsätter att utvecklas och växa.

En förebild på många sätt
Karl-Eric Andersson har varit styrelseordförande i Derome AB sedan 2016, innan dess har han varit ordförande respektive ledamot i gruppens olika bolag under de senaste 30 åren. Som kollega och person beskrivs Karl-Eric Andersson ofta som jordnära och som en man som inte önskar stjäla rampljuset från någon. Samtidigt är den honom som man gärna vänder sig till när man önskar stöd och rådgivning. Karl-Eric Andersson möter nu andra kandidater till det nationella priset. Den 6 december delas Guldklubban 2019 ut vid en prisceremoni i Stockholm.

- Karl-Eric borde ligga i topp för att ta hem utmärkelsen och få självaste Guldklubban ur prins Daniels hand, säger Anita A’son-Strandahl.

…………

FAKTA OM GULDKLUBBAN:
Ett affärsinriktat och effektivt styrelsearbete är en viktig faktor i ett bolags framgång. Guldklubbans ändamål är att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelsens och styrelseordförandens viktiga roll genom att organisera genomförandet av utdelningen av den årliga utmärkelsen Guldklubban, och i därmed lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken. Guldklubban är instiftad av StyrelseAkademien och Deloitte år 2005, och letar goda exempel nationellt genom att de olika StyrelseAkademierna på lokal/regional nivå först nominerar sina kandidater som går till en ”riksfinal” där en Guldklubba delas ut i två klasser: Onoterade företag respektive Noterade bolag.

Vill du veta mer? Kontakta Linda Andersson, Marknads- och Kommunikationschef Derome, 0340-66 64 58