2019-06-10

Derome bygger i offensivt Östersund

Snart bygger Derome 326 bostäder i centrala Östersund. Det satsas på hyresrätter i trä och volymhustekniken passar bra för norra Sverige.

Östersund växer och satsar på byggandet, prognosen är bostäder för mer än 4000 personer de närmaste 4-5 åren.

- Det märks att kommunen är offensiv, säger Petra Eriksson, affärschef på Derome Plusshus. Samarbetet har fungerat mycket bra med snabba beslut, tydlig återkoppling och hög tillgänglighet vid frågor. Hanteringen har varit väldigt proffsig.  

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri med flera affärsområden och bolag i koncernen. Förädling av virke sker i egna sågverk och koncernen har byggvaruhandlare längs hela västkusten, samt Skåne och Blekinge. Husproduktionen består av flerbostadshus och exploatering av stadsdelar. Men även småhus och villor via dotterbolagen A-hus och Varbergshus. Derome har bokstavligen talat från skog till färdigt hus, då materialet genomgående är trä.

Volymhusbyggande passande i Östersund

Bostäderna som uppförs på Övre Bangården i centrala Östersund byggs med så kallad volymhusteknik. Vilket betyder att byggnadens olika delar tillverkas och färdigställs inomhus, innan leverans till byggplatsen för montage. Allt i volymerna är klara när de monteras, elen är installerad, ventilation likaså. Badrum och kök är helt färdiga med kakel och allt.

- Det är många fördelar att använda den här tekniken när vi bygger i centrala Östersund, säger Petra Eriksson. Montaget går mycket fort, många av våra flerbostadsprojekt tar endast en arbetsdag att få vädertätt. Det gör att trafik och närområde påverkas under en begränsad tid.

Givetvis är vädret en annan aspekt som gör att volymhusbyggandet passar bra i Östersund och övriga delar av norra Sverige. Volymerna tillverkas inomhus, där det är tjugo grader varmt och ljust, oavsett väderlek.  

Hyresrätter som ska byggas

De 326 bostäderna på Övre Bangården blir hyresrätter som ska förvaltas av Magnolia Bostad.

- Det känns riktigt bra att bygga hyresrätter i centrala Östersund med härlig utsikt över Storsjön, säger Magnus Andersson, koncernchef Derome. Vi ser oss som en samhällsbyggare och ansvarstagande är ett av våra kärnvärden. Det innebär att vi verkar för ett hållbart byggande, att hela vår koncern ska bli fossilfri samt att vi arbetar för jämställdhet, på alla plan.

De tio husen som innehåller mest små lägenheter i form av ettor och tvåor, men även treor är förekommande. Vilket kan gynna grupper som annars har svårare att hitta boende, till exempel studenter och andra med lägre inkomst.

Samarbete mellan Magnolia Bostad och Derome

Övre Bangården i centrala Östersund är ett område som skapas genom ett samarbete mellan Magnolia Bostad och Derome. Företagen har ett upparbetat samarbete med flera planerade och pågående projekt runtom i Sverige.

- Vi är mycket glada över vårt samarbete med Derome som erbjuder oss en effektiv byggnationstid med hög kvalité och uppfyller våra krav på projekt med miljöprofil, säger Erik Rune, vVD på Magnolia Bostad. Inflyttning i de 325 hyresrätterna beräknas att ske under 2021.