Med rötterna i skogen

Ett familjeföretag i ständig utveckling.

När unge snickare Karl Andersson från halländska Derome, investerade allt han hade i en liten bysåg, kunde han inte föreställa sig att sågen skulle komma att utvecklats till en blomstrande trävaruindustri.

Karls fyra söner Erling, Bernt-Göran, Ingemar och Karl-Erik och därefter deras barn har investerat och fortsatt sitt engagemang i att utveckla verksamheten vidare. Entreprenörsandan från Karl har gått i arv. Hårt, långsiktigt och målinriktat arbete ligger i grunden. Idag är Derome Sveriges största familjeägda träindustri, en verksamhet med god lönsamhet som fortsätter att utvecklas och växa.

 

Tidslinje företagshistorik