Etiska riktlinjer

"Kan vi inte göra affärer på ett schysst och bra sätt för kunden så skall vi låta bli" sa Deromes grundare Karl Andersson en gång i tiden. Egentligen skulle det och våra kärnvärden räcka som vägledning, men vi har valt att förtydliga Karls inställning med några exempel.

Lagar, regler och sunt förnuft

I alla affärer håller vi oss till lagstiftningen och det som kallas god affärssed. Man kan också kalla det för vanligt sunt förnuft.

Konkurrens

Derome skall i alla lägen vara en mycket tuff konkurrent, men vi skall vara schyssta! Vi deltar inte i karteller, prissamverkan eller annat som begränsar konkurrensen på ett otillåtet sätt. Öppenhet kallas det också.

Kundvård

Vi skall ha en nära men professionell relation med våra kunder och bedriva en aktiv kundvård, men all representation skall ske måttfullt på alla sätt.

Kundens integritet är viktig för oss och vi har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur kunden kan utöva sina rättigheter.

Bjudresor och gratisupplevelser

Om och när vi blir bjudna på t ex mässor, resor, utställningar, konferenser etc. skall vi alltid kontakta VD för att få ett godkännande.

Gåvor

Får vi en gåva med ett uppskattat värde av 500 kr och uppåt, skall det alltid anmälas till VD och godkännas. Gåvor i form av kontanter, presentkort och liknande tackar vi alltid nej till.

Löften

Vi håller vad vi lovar och vi lovar inte mer än vi hålla och har befogenhet till, det är lika självklart som det låter.

Integritet och respekt

Vi tror på alla människors lika värde och behandlar alla människor med respekt. Det är vår uppfattning att de medarbetare som är anställda och verkar hos oss delar dessa värderingar. Vi anser det oförenligt med företagets verksamhet att ha medarbetare som hyser rasistiska eller på andra sätt kränkande och diskriminerande åsikter om andra människor.

Vi talar med människor och inte om människor. Vi är alla olika och vi skall vara öppna för de möjligheter som mångfald ger.

Tillsammans bidrar vi till att vår arbetsplats är ett ställe man ser framemot att gå till, där man visar varandra respekt, bryr sig och stöttar varandra när det behövs.

Derome ska vara ett ställe där man vill göra ett gott arbete - länge.

Visselblåsning

Inom Derome ska vi hålla högsta möjliga standard för öppenhet, ärlighet och ansvarsskyldighet.  Men skulle någon medarbetare, kund, leverantör, konsult, samarbetsparter eller därmed jämställda misstänka oegentligheter är det viktigt att det finns möjlighet att rapporter detta på ett säkert sätt.

Personer som rapporterar oegentligheter och/eller överträdelser får sin identitet skyddad under hela processen och för all framtid efter det.

Om du vill rapportera misstänkt oetiskt eller olagligt beteende begånget av företaget eller någon av våra anställda, eller övriga ovan nämnda, vänligen kontakta
Personalchef Therese Åkesson, Therese.Akesson@derome.se, telefon: 0340-66 64 56

Derome kommer agera omedelbart och noggrant utreda och rätta till det. Vi kommer dessutom att undersöka hur sådana oegentligheter kan förebyggas i framtiden.