Ansvarsfullt skogsbruk

Derome förvaltar egen skog och vi bedriver även skogsbruk hos andra skogsägare. Den skogsskötsel vi utför åt andra skogsägare bygger på skogsägarens önskemål och inriktning.

Grunden är ett långsiktigt och ansvarfullt skogsbruk. För vår gemensamma framtid är det viktigt att kunna kombinera såväl produktions- som miljömålet. Vi bedriver ett miljöanpassat skogsbruk med moderna metoder. 

Ett certifierat skogsbruk ger god ekonomisk avkastning och tar även hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Kulturminnen och områden med höga naturvärden undantas från kommersiellt skogsbruk. Personer som arbetar i skogen ska ha avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Allmänhet får möjlighet till insyn och påverkan. 

FSC® är en oberoende internationell organisation som arbetar för att världens skogsbruk ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Produkter som följer reglerna märks med Deromes licensnummer DNV-COC-001567 och DNV-CW-001567.

PEFC™ är ett globalt certifieringssystem för hållbart skogsbruk med balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. Detta gör att det går att spåra, bland annat genom produktmärkning, att Deromes produkter kommer från hållbart brukade skogar. PEFC-certifieringen genomförs av oberoende certifieringsorganisationer under internationell ackreditering. 

Följ vårt nyhetsbrev

Här hittar du våra certifieringar

I vår kunskapsbank hittar du certifieringar och andra dokument som kan vara av intresse.