Certifieringar

I vår verksamhet arbetar vi med branschgemensamma kvalitets- och miljöcertifieringar. Vi underlättar för kunderna att veta hur våra produkter är framtagna och vilken prestanda de har när det gäller exempelvis kvalitet, miljö och social hållbarhet. 

foretag20181113_deromegruppenhus2-66.jpg

Deromes skogliga verksamhet, sågverk och impregneringsanläggning är spårbarhetscertifierade enligt FSC- och PEFC-standarderna. Sågverken och impregneringsanläggningen är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. 

Hela vår verksamhet inom Derome Husproduktion är ISO 9001-och ISO 1401-certifierad. Derome certifierar flera av våra bostadsprojekt med Miljöbyggnad och vi har även Svanencertifierat vår produktion. Under 2021 påbörjas projektering av de första Svanenmärkta byggnaderna. Det förenklar både för oss och för våra kunder!

Under 2020 tog vi taktpinnen i att börja klimatdeklarera bostäder, detta blir ett branschkrav från Boverket den 1 januari 2022 och är ett viktigt verktyg för att kunna mäta klimatpåverkan från nyproducerade byggnader.

Följ vårt nyhetsbrev

Här hittar du våra certifieringar

I vår kunskapsbank hittar du certifieringar och andra dokument som kan vara av intresse.