Våra hållbarhetsmål

Webb_1920x1080_globalamålen.png

Deromes hållbarhetsarbete utgår från de 17 globala målen i Agenda 2030. I vårt hållbarhetsarbete har vi valt att fokusera på mål för; 

  • Jämställdhet 
  • Klimat 
  • Resursanvändning  
  • Våra produkters hållbarhetsprestanda.

Dessa frågor kopplar till en långsiktig överlevnad för Derome som företag, de branscher vi verkar inom och hela vårt samhälle. De är också avgörande för att kommande generationer ska kunna leva ett gott liv och få samma möjligheter som vi.  

Följ vårt nyhetsbrev

De globala målen

De globala målen för hållbar utveckling har ibland kallats för världens viktigaste 'att-göra-lista'. Våra hållbarhetsmål utgår från dessa.