Moderna arbetsplatser speglar samhället

Målet är att Derome till 2030 ska ha en jämn balans mellan kvinnor och män i alla delar av företaget och uppfattas av medarbetare som ett jämställt företag. 

Webb_1920x1080_globalamålen_5.png

Derome arbetar aktivt för att förhindra könsdiskriminering och för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Exempelvis arbetar vi för att nå ut till fler kvinnor i samband med rekrytering. Som exempel hade vi rekryteringsträffar för enbart kvinnor i samband med att vi startade upp vår senaste husfabrik i Värö. Genom vårt kvinnliga nätverk ges alla kvinnor i koncernen möjlighet att träffas och bli inspirerad av både interna och externa föreläsare. Vi följer löpande upp fördelningen för att synliggöra hur arbetet fortlöper. 

Följ vårt nyhetsbrev

Industriellt byggande

Satsningarna på industriellt byggande i trä är positivt för balansen mellan kvinnor och män. I vår nyaste husfabrik i Värö arbetar 29 procent kvinnor.