Vi ska bli klimatneutrala

Målet är att Derome ska vara klimatneutrala 2030.  

Webb_1920x1080_globalamålen_13.png

För att nå målet att bli klimatneutrala 2030 arbetar vi med handlingsplaner inom flera områden såsom;  

  • Effektiv logistik för färre transporter 
  • Övergång till förnybara drivmedel 
  • Minskad energianvändning och fossilfria energislag i såväl produktion som lokaler 
  • Investering i förnybara energislag som exempelvis solceller för egen elförsörjning
Följ vårt nyhetsbrev

Hoppet - ett steg på vägen

Uppdraget att bygga förskolan Hoppet är ett stort steg mot att nå vårt mål. Lärdomar från Hoppet tar vi oss vidare på resan mot fossilfritt byggande. 

Läs mer om Hoppet