Hållbarhetsprestanda är viktigt

Vi ska ha god kontroll över samtliga produkter vi hanterar vad gäller kemiskt innehåll, miljöprestanda och krav avseende sociala aspekter. 

Webb_1920x1080_globalamålen_12_13.png

För att nå målet arbetar vi med att sätta tydliga hållbarhetskrav och göra kontroller i värdekedjan. Vi arbetar även med att systematisera dokumentationen och utveckla redovisningen av våra produkters hållbarhetsprestanda. I arbetet ingår att våra egna produkter ska finnas med i databaser som kunderna använder, exempelvis BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen

Följ vårt nyhetsbrev

Möjlighet att påverka

Med vår kedja, från skog till färdigt hus, har vi möjligheten att påverka flera delar inom olika branscher.