Vi jobbar för hållbarhet - varje dag

Hållbarhetsarbetet är ett brett och dagligt arbete som ofta handlar lika mycket om att medvetandegöra som att förändra.

foretag20190625-26_derome_-278.jpg

Hållbarhetsarbetet pågår varje dag i hela Deromes koncern. Precis som vår främsta råvara trä, finns ansvarstagande för en hållbar utveckling som en grön tråd genom hela vår verksamhet. I vår hållbarhetsredovisning berättar vi om vad som vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete, vilka områden vi arbetar med och hur vi ligger till.

Hållbarhets-redovisning

Hållbarhet för oss

Vi arbetar med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Läs mer om detta i vår hållbarhetsredovisning och klimatbokslut.