Vi ska bli klimatneutrala

Deromes mål är att bli klimatneutrala 2030. För att nå målet arbetar vi bland annat med fossilfria drivmedel och energislag, effektiv logistik och minskad resursanvändning. 

Vi tror på kraften i samarbete och har anslutit oss till både den nationella färdplanen ”Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft” och Malmö stads lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30).

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Världens länder har kommit överens om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. Sverige har antagit ett klimatpolitiskt ramverk med målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

Följ vårt nyhetsbrev

Att bygga med trä

Det är en stor fördel att bygga med trä när vi ska nå målet. Trä binder koldioxid när det växer och lagras sedan där när det används i hus och andra produkter.