För en tryggare och mer hållbar bostadsmarknad

Att mäta är att veta och att veta ger oss möjlighet att arbeta mer målinriktat. Målet för oss är att vara klimatneutrala till 2030, men det är inget som sker på egen hand. Idag står bygg och fastighetssektorn för en stor del av våra gemensamma koldioxidutsläpp - tillsammans måste vi utmana, ifrågasätta och förändra för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader.

angsgarden_vardagsrum.jpg

Med start hösten 2020 erbjuder vi våra kunder möjligheten att köpa en klimatdeklarerad bostad i Ängsgården i Fjärås där du får veta precis vilken påverkan byggnationen lämnar ifrån sig. Om ett par år väntas detta bli ett lagkrav från Boverket, men vi anser inte att vi kan vänta. Istället behöver vi agera redan nu för att driva på utvecklingen mot ett mer grönt byggande.

En klimatdeklaration innebär att vi räknar på utsläpp av växthusgaser från byggskedet för varje bostad. Till exempel kring tillverkning av material, transporter och arbeten på byggplats.

På sikt kan dessa värden användas för att jämföra olika alternativ mot varandra.

Det tror vi skapar en tryggare och mer hållbar bostadsmarknad.

Klimatdeklarerade bostäder i Fjärås

Vad menas med Begreppen?

Klimatneutral = Att vara klimatneutral betyder att aktivt arbeta för att minska klimatutsläppen så långt det bara går. Och att kompensera för kvarvarande utsläpp som inte kan undvikas.


Klimatkompensation = Här handlar det om att på olika sätt kompensera för de koldioxidutsläpp som ej kan undvikas. Till exempel genom att plantera träd (som binder koldioxid) eller investera i förnybar energi.


Koldioxid = En växthusgas som bildas vid användning av fossila bränslen och kan leda till ökning av den globala uppvärmningen. Koldioxid tas naturligt upp av växter genom fotosyntesen.

Ett historiskt bostadsområde

I bostadsområdet Vallbyn ligger Ängsgården som är vårt första bostadsprojekt där du som köpare har möjlighet att få veta ditt och bostadens totala klimatavtryck. Vi vill hela tiden förbättras och skapa ett mer medvetet samhälle.

Att mäta är att veta och när vi kan se vårt personliga klimatavtryck, tror vi det skapas ännu bättre möjligheter att göra smarta val.

 

Nu får du bättre klimatkoll

Att redovisa koldioxidutsläppen i detalj, ger dig möjlighet att på sikt jämföra och välja bostad utifrån klimatavtrycket.

Vi ser gärna en framtid där det är lika självklart med klimatavtrycks-tävlingar som stegräknarutmaningar.

Vore inte det en medveten tillvaro att leva och bo i?

Har du frågor?