Nu börjar vi klimatdeklarera våra bostäder

Att mäta är att veta och att veta ger oss möjlighet att arbeta mer målinriktat. Målet för oss är att vara klimatneutrala till 2030, men det är inget som sker på egen hand. Idag står bygg- och fastighetssektorn för en stor del av våra gemensamma koldioxidutsläpp - tillsammans måste vi utmana och förändra för att minska klimatpåverkan.

angsgarden_vardagsrum.jpg

Med start hösten 2020 erbjuder vi våra kunder möjligheten att köpa en klimatdeklarerad bostad i Ängsgården i Fjärås där du får veta precis vilket avtryck byggnationen lämnar ifrån sig. Om ett par år väntas detta bli ett lagkrav från Boverket, men vi anser inte att vi kan vänta. Istället behöver vi agera redan nu för att driva på utvecklingen.

En klimatdeklaration innebär att vi presenterar bostadens klimatavtryck från byggskedet för varje bostad – det vill säga från råvaruutvinning, via tillverkning av produkter och material till byggplatsens påverkan, samt tillhörande transporter.

På sikt kan dessa värden användas för att jämföra olika alternativ mot varandra. Det tror vi skapar en tryggare och mer hållbar bostadsmarknad.

Arbetet med att erbjuda klimatdeklarerade bostäder är påbörjat i och med lanseringen av projektet Ängsgården i Fjärås. Under 2021 kommer vi successivt att presentera klimatdata för samtliga bostadsprojekt och husmodeller.
 

 

Klimatdeklarerade bostäder i Fjärås

Vad gör Derome för att minska sitt klimatavtryck?

Vi jobbar brett och med många åtgärder för att sänka vår klimatpåverkan. Bland annat genom att minska energi- och materialanvändningen, använda förnybar och fossilfri energi och erbjuda transporter med fossilfritt bränsle. Vårt viktigaste bidrag till klimatet är att välja trä som byggmaterial. Trä är en inhemsk, förnybar råvara som förbrukar mindre energi än andra byggmaterial och bidrar till lägre utsläpp av koldioxid. 

Ett historiskt bostadsområde

I bostadsområdet Vallbyn ligger Ängsgården som är vårt första bostadsprojekt där du som köpare har möjlighet att få veta ditt och bostadens totala klimatavtryck. Vi vill hela tiden förbättras och skapa ett mer medvetet samhälle.

Att mäta är att veta och när vi kan se vårt personliga klimatavtryck, tror vi det skapas ännu bättre möjligheter att göra smarta val.

Har du frågor?