Klimatneutralt bostadsområde

Derome har som mål att bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde. Vi har påbörjat resan mot klimatneutralitet genom förskolan Hoppet, som vi bygger för Göteborgs stad.

foretag20190612_DeromeSkog-168.jpg

Förskolan Hoppet är ett stort och viktigt steg för att vi ska nå målet. Resan mot ett klimatneutralt bostadsområde började redan för många år sedan när vi tillsammans med Volvo och Vattenfall genomförde OneTonneLife. Lärdomar från det projektet tar vi med oss in i Hoppet, förskolan som ska stå klar till Göteborgs stads 400-årsjubileum 202 och är en del i stadens strategi för fossilfritt byggande. Våra beräkningar visar att vi kan minska klimatavtrycket med 70 procent, jämfört med en referensförskola, och det främsta bidraget är att vi använder en stomme av trä. Ändå har vi inte räknat med inlagringen av biogent kol i byggnaden, som också ger ett positivt bidrag till klimatet.  

Nästa projekt i vår resa mot klimatneutralitet är ett bostadsområde som vi ska bygga i Sege Park i Malmö, inom ramen för Lokal färdplan Malmö (LFM30).  

Följ vårt nyhetsbrev

Resan mot Klimatneutralt bostadsområde

Från OneTonneLife till Hoppet och Sege Park, vi tar med oss lärdomarna vidare in i projekten och utvecklas för att nå målet.